המכללה להישגים בע"מ | נושאי הלימוד במכללה | מבוא להתנהגות ארגונית דלג אל התוכן דלג אל התפריט העליון דלג אל החיפוש דלג אל התוכן בתחתית האתר
התקשר אלינו
 • תמונה להמחשה - המכללה להישגים - בית הספר לניהול והדרכה. עושים את
מתלבטים איזה קורס מתאים לכם?
השאירו פרטים ונעזור לכם להחליט!

מבוא להתנהגות ארגונית

פרטי הקורס
רציונל:
יכולת הפרט להשתלב בחברה הינה בעלת חשיבות להצלחה בכל תחומי החיים.
הפסיכולוגיה החברתית חושפת לתובנות עדכניות בהבנה, ניתוח ופרשנות של תהליכים חברתיים בהקשרים מגוונים, לצד מיומנויות מחקר בסיסיות, בנושאים של מושג ה"עצמי", רגשות, מעמד ומגדר, תמיכה חברתית, יחסים בינאישיים, חברויות ותהליכים תוך קבוצתיים ובין-קבוצתיים.
 
מטרות:
 • הכרת השפעתה של התנהגות הארגונית בסביבה על התנהגות הפרט,
מחשבותיו והרגשתו.
 • חשיפה לתיאוריות, מחקרים, רקע כללי וידע  מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, על התנהגויות, תפיסות ורגשות, ברמת היחיד, כפי שאלו מעוצבים בתוך הקשרים חברתיים.
 • הקניית מיומנויות, הלכה למעשה, להתנהגות בני האדם אל זולתם והשפעתם זה על זה.
 
 
בין נושאי הלימוד
 • הפסיכולוגיה אתמול והיום- תהליכים ושינויים.
 • האדם הוא חיה חברתית- האישיות במבחן.
 • אישה, גבר ומה שביניהם- על זהות מינית ומגדר.
 • השפעת הפסיכולוגיה החברתית בסביבה על התנהגות הפרט, מחשבותיו והרגשתו.
 • תפיסות ורגשות, ברמת היחיד, כפי שבאים לידי ביטוי בהתערות הפרט בחברה, ביחסים הבינאישיים ובחברויות.
 • תהליכים תוך קבוצתיים ובין קבוצתיים.
 • הפסיכולוגיה ומקומה בישראל בימינו.
 
שיטת הלימוד:
 • הרצאות
 • סדנאות
 • סימולציות
CASE STUDY

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים
< חזרה לעמוד הקודם
חזרה לראש העמוד