קורסים מוכרים לגמול השתלמות דלג אל התוכן דלג אל התפריט העליון דלג אל החיפוש דלג אל התוכן בתחתית האתר
התקשר אלינו
  • תמונה להמחשה - המכללה להישגים - בית הספר לניהול והדרכה. עושים את
מתלבטים איזה קורס מתאים לכם?
השאירו פרטים ונעזור לכם להחליט!

קורסים מוכרים לגמול השתלמות

קורסים מוכרים לגמול השתלמות
 
להרשמה לקורסים מוכרים לגמול השתלמות לחצו כאן
 
גמול השתלמות הינו תוספת, בונוס, מענק או תגמול כספי בשווי קבוע, אשר מעניק המעסיק לעובד בתנאי שסיים את חובותיו לקורס לגמול השתלמות מוכר ורלוונטי, והוא נמצא זכאי. דרישות קורס ההשתלמות הינן 400 שעות לימוד, לימוד במוסד המספק קורסים מוכרים לגמול השתלמות ולימודם של תכנים הקשורים לתחום עיסוקו של העובד. קורס מוכר לגמול השתלמות יזכה את העובד במענק, אך גם בחוויה לימודית ובהעשרה באספקט האישי ובאספקט המקצועי.
 
 
 

התנאים לזכאות להרשמה לקורסי גמול השתלמות: 

 
√ בוגרי 11 שנות לימוד לפחות
√ בעלי דרגה 6 (י"ח) מינימום בדירוג מנהלי או 15 דרגה תקנית
√ עובדים אשר למדו שנתיים לפחות במוסד להשכלה גבוהה, או בעלי תואר B.A..
 

 

נמצאתי זכאי/ת להרשמה לקורס השתלמות. מה עכשיו?

 
  • לא כל מוסד לימודי המתהדר בהעברת קורסי גמול השתלמות מציע קורסים המוכרים לקבלת גמול השתלמות לפי חוק ובהתאם לאישורים ולתקנות. לפני הרשמה לקורסים מוכרים לגמול השתלמות, מומלץ לברר אם הקורס הרלוונטי אכן מוכר כקורס גמול השתלמות, ואם למוסד הלימודי יש אישור מהוועדה לפיקוח קורסים מוכרים לגמול השתלמות מאותה השנה. שימו לב- למידה של קורסים שאינם מוכרים לגמול השתלמות אינה מזכה אתכם בהטבות שכר.
 
  • לאחר שמצאתם קורסים מוכרים לגמול השתלמות עליכם לבדוק כמה שעות הקורס או ההשתלמות וכמה שעות אקדמיות אתם צריכים לצבור על מנת לקבל את גמול ההשתלמות.
 
  • מי זכאי לגמול השתלמות? עובד שהשתלם בקורסים מוכרים לגמול השתלמות ועמד, על פי דיווח המוסד, בכל תנאי הקורס לרבות נוכחות מלאה, חובות אקדמיים, מטלות וכו'. עובד זה יקבל אישור ממוחשב על עמידה בקורסים מוכרים לגמול השתלמות.
 
  • עובד יכול לצאת לקורסים לגמול השתלמות במספר דרכים. למשל קורסים מוכרים לגמול השתלמות יכולים להיות קורסים במסלול למידה אישי. השתלמות במסלול אישי כוללת לימודים סדירים מן המניין במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ומוסדות מוכרים בחו"ל, במכללות להכשרת עובדי הוראה, בישיבות גבוהות מוכרות. במסלול האישי על העובד למלא טופס בקשה להשתלמות, ולהגישו 45 יום לפחות לפני תחילת ההשתלמות אל המפקח להשתלמות במקום עבודתו, בצירוף תכנית הלימודים, כדי לקבל אישור להכרה בשעות לימוד אלה כמקנות גמול. נכללים במסגרת זאת גם לימודים במדורים ללימודי חוץ במוסדות להשכלה גבוהה.
 

 

כמה סוגי גמול השתלמות קיימים? 

 
קיימים שני סוגים לגמול השתלמות במגזר הציבורי והפרטי; גמול השתלמות א' וגמול השתלמות ב'.
גמול השתלמות א' מזכה במענק כספי בתנאי שהעובד השלים לימוד של 400 שעות תכנים רלוונטיים לתחום עיסוקו (ובתנאי שעמד בדרישות המוסד הלימודי). גמול השתלמות ב' אף הוא מזכה את העובד במענק כספי בתנאי שעמד בדרישות מוסד הלימוד ובלימודן של 400 שעות. ההבדל היחידי בין גמול א' לבין ב' הינו שעל מנת לקבל זכאות והכרה בגמול השתלמות ב' העובד חייב לסיים את לימודי קורס השתלמות א', לפי דרישות הסף.
 
 

מיהו קהל היעד לקורסים מוכרים לגמול השתלמות? 

בשנת 1979 נחתם "הסכם גמול השתלמות" בין נציבות שירות המדינה לבין הסתדרות הטכנאים וההנדסאים, ומכאן שקידום העובד בתצורה זו היה רלוונטי (דאז) רק להנדסאים ולטכנאים. ברבות השנים, נחתמו הסכמים קיבוציים בין נציבות שירות המדינה לבין שאר האיגודים המקצועיים. כיום הסכם קורס גמול השתלמות מוכר בסקטור הציבורי וגם בפרטי, לרבות מערכת הביטחון, משטרה, צבא, מערכות החינוך וההוראה, רשויות מקומיות, עיריות, עובדי מנהל ומשק, בתי חולים, עובדים בתחום מדעי הטבע, עובדים סוציאליים ועוד.
 
קורסים מוכרים לגמול השתלמות

 

להרשמה לקורסים מוכרים לגמול השתלמות לחצו כאן

 

 

רשימת כלל הקורסים המוכרים לגמול השתלמות: 

 

1. אחריות משפטית של עובדי ציבור 

השתלמות מקיפה המבוססת על למידת עומק של החובות והמגבלות המנהליות, הסטטוטוריות והנורמטיביות החלות על המנהל הציבורי ופרטיו. ההשתלמות מתבססת על כלל האמצעים המשפטיים ובכלל אלה גם פסיקה ענפה של בתי משפט והנחיות מנהליות ונורמטיביות. הקורס  מקיף את הנושא, על כל היבטיו, ומקנה לנבחרי הציבור ולעובדי ציבור ידע נרחב לגבי אחריותם  וחובתם הציבורית.
רכז אקדמי: עו"ד ירון ברדה.
 

2. איכות השירות וניהולו 

מאפייני השירות בגוף הציבורי, מיומנויות שירות הלכה למעשה, מיומנויות תקשורת לנותני שירות, טקטיקות ואסטרטגיות של נותני השירות לצורך השגת הלקוחות, דרכי הטיפול בהתנגדויות, בנייה נכונה של ציפיות הלקוח כמנוף לשביעות-רצון, אתיקה בשירות הציבור, התמודדות עם מצבי לחץ ושחיקה בשירות, אסרטיביות מול אגרסיביות, יצירתיות בשירות, אינטליגנציה רגשית בשירות לקוחות וכתיבת אמנת השירות.
 

3. אנגלית כשפה זרה 

הבדלים עיקריים בין אנגלית מדוברת לאנגלית הנפוצה בארץ, חשיבותן של מילות היחס בשפה האנגלית, כללים להבנת משפטים המכילים שמות עצם עוקבים, ניהול שיחות, קריאת טקסט והרצאה בפני כיתה, שיחות במרכז קניות, ניהול שיחות טלפון והכרויות בין אנשים וקריאת מאמרים מעיתונים אמריקאיים וסיכום תוכנם בע"פ ובכתב. 
קורסים מוכרים לגמול השתלמות
 

4. אקסל למתקדמים 

חזרה על יסודות EXCEL, הגנה על תחומים ואבטחת נתונים, עבודה עם תרשימים (גרפים) , פונקציות מתקדמות: פיננסיות, סטטיסטיות, לוגיות ולוגית מקוננת, פונקצית טקסט, חתירה למטרה, תרחישים, היפר קישור ופעולות מאקרו, עיבודים מתקדמים לנתונים, פונקציות יבוא ויצוא ומיון וסינון הצגת נתונים.
 

5. גישור 

מו"מ-ניתוח והגדרה הקונפליקט,דרכים ליישוב סכסוכים, הליך הגישור, זיהוי נושאים וחשיפת-אינטרסים,תקשורת,תוכן תהליך, יצירת אופציות,הערכת אופציות,גישור בשנים, המגשר ועו"ד, אתיקה בגישור, תפקיד המגשר, גישור פנים ארגוני, גישה מערכתית לקונפליקטים פנים ארגוניים, גישור ספונטני, סיום הגישור, קורס גישור למסיימים
יוענקו 2 תעודות: תעודה המזכה בגמול השתלמות ותעודה על סיום קורס גישור המוכרת על ידי משרד המשפטים.
 

6. גישור + אתיקה בארגונים H3

מו"מ-ניתוח והגדרה הקונפליקט ודרכים ליישוב סכסוכים, הליך הגישור, זיהוי נושאים וחשיפת-אינטרסים,תקשורת,תוכן תהליך, יצירת אופציות,הערכת אופציות,גישור בשנים, המגשר ועו"ד, אתיקה בגישור, תפקיד המגשר, גישור פנים ארגוני, גישה מערכתית לקונפליקטים פנים ארגוניים, גישור ספונטני וסיום הגישור.
 

7. ההיסטוריה של המזרח התיכון H3

המציאות הגיאוגרפית של המזרח התיכון, דתות ואמונות באזור - יהדות, נצרות ואסלם, השפעתם של עמי האזור על דתותיהם בעבר ובהווה על ההתרחשויות במזרח התיכון, היסטוריה הפוליטית של האזור, העידן המודרני, שינויים בתרבות המזרח התיכון, חלומות וסיוטים במזרח התיכון, סקירה כללית- סוף המאה ה-20 והמאה ה-21, משאבים וכלכלות במזרח התיכון בעת החדשה, מצב מדינות האזור כיום והמזרח התיכון; לאן? האם יצליח להשתחרר מכבלי השוני? 
 

8. הכשרת דירקטורים 

הדירקטור והמערך הניהולי, הדירקטוריון ומאפייניו, ניהול ישיבות הדירקטוריון, סוגי התאגדויות בישראל ושינויים מבניים, שוק ההון בישראל- אפיקי השקעה ותשואות, קריאה וניתוח דוחו"ת כספיים והערכת שווי חברה, מעילות והונאות בארגון- בקרה וביקורת, ניהול סיכונים מנקודת ראותו של הדירקטור ומיומנויות אישיות: הפריצה לתפקידי ניהול בכירים וניהול קריירה.
מרכזת אקדמאית: רו"ח רויטל אביר.
 

9. חוזים מכרזים והתקשרויות 

דיני חוזים, דיני מכרזים, הליך המכרז, חוזה לטובת צד שלישי ריבוי חייבים ונושים, משפט העבודה, הסכמי עבודה, סוגיות יחסי עובד מעביד, סיום המכרז, עוולות בנזקים, רשלנות, הפרת חובה וחקיקה, הסכמי סודיות, פגמים בהליך המכרז ותרופות משפטיות ופגמים ברצון.
 

10. יחסי עבודה ודיני עבודה 

מהותם של יחסי עובד מעביד, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, שעות עבודה ומנוחה ,חופשה שנתית, הגנת שכר ,עבודת נשים ,שכר מינימום, פנסיה ,ביטוח לאומי ,קופת גמל, אפליה בעבודה-חוק שכר שווה ,חוק גיל פרישה, פיטורים והתפטרות, סכסוכי עבודה קיבוציים, חברות כוח-אדם והחוק להטרדה מינית.
 

11. יישומי מחשב שלב א' (למתחילים)

מושגים בטכנולוגיית המידע, שימוש במחשב לניהול קבצים, עיבוד תמלילים WORD, גיליון אלקטרוני EXCEL, עיבוד נתונים בסיסי, מצגות POWER POINT ותקשורת ומידע- אינטרנט אלקטרוני.
 

12. מבוא למשטר מדינת ישראל 

הכנסת, הממשלה והמפלגות, הויכוח סביב "הכל שפיט", זכויות וחובות אזרחי המדינה, יחסי גומלין- פוליטיקה ותקשורת וקבוצות לחץ ואינטרסים.
 

13. מיומנויות משפטיות 

"זכויות היסוד" ומה עומד מאחוריהן? האם קיים "משפט צדק" במקומותינו ומי מנצח בבית המשפט? התביעה הנזיקית, על כל סוגיה, סוגיות מתחום דיני הביטוח, עסקאות במקרקעין, כיצד לעשותן נכון? מרקם היחסים בעבודה, "ברוך המזווג זיווגים"– דיני משפחה ודיני הירושה– מי זוכה ומי בוכה?
 

14. מיומנויות משפטיות וחדשנות טכנולוגית 

השינויים והבשורות בתחום הדיגיטאלי, הסמארטפון והאפליקציות הפופולאריות ששינו את חיינו בעשור האחרון, טיפים לשימוש מושכל ומאתגר בהיצע הנרחב במאה ה- 21, השפעת ההתפתחות הטכנולוגית על כוחות השוק העסקי, השפעת ההתפתחות הטכנולוגית על ארגונים, עובדים ויחסי-עבודה, "לחפש כדי למצוא"– איתור ואחזור מידע במנועי חיפוש חופשיים, "לרתום את הרשת לעבוד בשבילך" – התעדכנות מקצועית בזמן אמת ואבטחת התוכנה, החומרה והמידע במחשב, בטאבלט ובטלפון החכם.
 

15. ניהול זמן 

איתור ובזבוז זמן אישי, אסטרטגיות של יעדים ומטרות, ניהול זמן עפ"י סדר עדיפות וקבלת החלטות, איתור ובזבוז זמן ארגוני, הבעייתיות בניהול זמן, ניהול זמן בארגון וניהול ישיבות אפקטיבי, שיפור הליכים ונהלי עבודה ומיומנויות לניהול זמן אפקטיבי.
 

16. ניהול זמן (בדגש על הדרג הניהולי) 

אסטרטגיות של יעדים ומטרות, ניהול זמן עפ"י סדר עדיפות וקבלת החלטות, איתור ובזבוז זמן ארגוני, הבעייתיות בניהול זמן, ניהול זמן בארגון וניהול ישיבות אפקטיבי, שיפור הליכים ונהלי עבודה ומיומנויות לניהול זמן אפקטיבי.
 

17. ניהול ידע בארגונים 

ניהול, למידה וידע- מתווה גנרי לניהול הידע, תהליך ניהול הידע בארגון- ניהול ידע פנים ארגוני וחוץ ארגוני, קהילת הידע-  RSS, עקרונות שיתוף מידע וידע, ניהול ידע אישי באמצעות המחשב האישי, איתור צרכי ידע- תפקיד מנהל הידע ושיטות לאיתור צרכי ידע בארגון, שיתוף ידע בתמונות, מצגות, מועדפים ומסמכים, כללים ומנגנונים לניהול ידע- סקירה על מגוון כלים (כתובים, בינאישיים וכד') , ניהול והובלת שינוי- אתגרים בתהליך ניהול הידע בארגון, גישות לרתימת עובדים ומנהלים, מודיעין עסקי- אסטרטגיית חיפוש מידע, מקורות מידע וארגון מידע, תהליכי הטמעה: מודלים להטמעת השינוי בארגון ורשתות חברתיות- פייסבוק, טוויטר ובלוגים.
 

18. ניהול כללי (עולם הניהול) 

מהתיאוריה הניהולית ועד הסגנון הניהולי, סגנונות ניהוליים והשפעתם על תהליכי העבודה, מיומנויות ניהוליות וניהול עפ"י יעדים, הקניית מיומנויות באסרטיביות, עבודת צוות ויצירת צוות מנצח, הצגת נושא באופן אפקטיבי, ניהול ומנהיגות, תקשורת ניהולית ארגונית, היבטים משפטיים בניהול, מצוינות אישית בניהול, "אינטליגנציה רגשית" בניהול, התמודדות עם לחצים ושחיקה, תהליך קבלת החלטות ניהוליות, חשיבה יצירתית לשירות המנהל ו"המוח הגברי" וה"מוח הנשי"- נשים וגברים בעולם הניהול.
 

19. ניהול מערכות ממוחשבות מתקדמות 

ארגון אופטימאלי של המידע הממוחשב, שיתוף מידע ברשת ומידענות, רשתות חברתיות ובלוגים באינטרנט, איתור מידע באמצעות VLOOKUP, עיצוב מותנה עפ"י נוסחה, הקלטת פקודות מאקרו, SOLVER, הנפשות מרובות לאלמנטים ואפקטים באמצעות POWER POINT, מערכות אנטי-וירוס, אנטי-רוגלות, אנטי-פישינג, בקרת התקנים חיצוניים, בקרת הורים וחומת אש ומערכות אנטיגני.
 

20. ניהול משאבי אנוש  ודיני עבודה ויחסי עבודה 

ניהול משאבי אנוש
סביבת העבודה, תרבות ארגונית והתנהגות ארגונית, ניהול תהליכים קבוצתיים בארגוני עבודה, הנעת עובדים, פרקטיקות מיטביות בגיוס, מיון, הדרבה והצבת עובדים, קידום עובדים ופיתוח קרירה, מיומנויות בניהול משאבי אנוש, התמודדות מנהלי משאבי אנוש עם קשיים בעבודה, מנהלי משאבי אנוש במערכת יחסי העבודה בארגון, נשים וגברים בעולם העבודה ואתיקה מקצועית בנהול המשאב האנושי.
דיני עבודה ויחסי עבודה
מהותם של יחסי עובד-מעביד, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה, שעות עבודה ומנוחה, חופשה שנתית, פנסיה, ביטוח לאומי, קופת גמל, פיטורין והתפטרות, חברות כוח אדם, הכרת מודלים ומערכות הגנה ואבטחה ומלחמת הסייבר וההגנה על הפרטיות.
 

21. שפת גוף ותקשורת לא מילולית 

מהי שפת גוף? שפת הגוף ותקשורת בלתי מילולית, הקשר בין שפת הגוף, הנפש והרגשות, הבעות פנים ותנועות הראש, הבעת רגשות דרך שפת הגוף, דימוי עצמי והשפעתו על שפת הגוף, התאמה בין מסר מילולי ולא מילולי, לבוש והופעה חיצונית והשפעתם ומקומה של שפת הגוף בחיי היומיום.
 
קורסים מוכרים לגמול השתלמות

22. תכנון ובקרת פרוייקטים (ניהול פרוייקטים) 

עקרונות היסוד בניהול פרוייקטים, עקרונות בניהול פרוייקטים, תזמון וניהול עפ"י יעדים, ניהול כלכלי של פרוייקט, פרזנטציה - טיפול בהתנגדויות, ניהול משאבי הפרוייקט, תכנון אסטרטגי והצבת מטרות, ניהול סיכונים בפרוייקט, תחקיר הפקת לקחים, יישומיות בניהול פרוייקטים, ניהול המשאב האנושי ופיתוח עבודת צוות יעילה, MS-PROJECT, תהליך קבלת ההחלטות בפרוייקט, אמצעי תשלום ובטוחות בניהול פרוייקטים וניהול מכרזים בפרוייקטים.
 

23. תכנון וגיבוש חשיבה אסטרטגית H3

דרכה של חשיבה אסטרטגית בחיינו, תנאים הכרחיים לאסטרטגיה מקצועית מוצלחת, SWOT– כיצד עושים זאת נכון? איתור ופילוח קהלים-  משימה חשובה בגיבוש אסטרטגיה, פרזנטציה לאסטרטגיה מלכדת תחת תכנון משותף, אסטרטגיה לעיצוב תדמית חדשה , תוך תפנית חדה- דוגמאות מהקמפיינים הפוליטיים, אסטרטגיות ארוכות-טווח לשינוי מהותי ואסטרטגיות ארוכות-טווח לשינוי מהותי.
 
 

מאמרים נוספים בנושא שאולי יעניינו אותך...

 
 
להרשמה לקורסים מוכרים לגמול השתלמות לחצו כאן
 
< חזרה לעמוד הקודם
חזרה לראש העמוד