לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
אתיקה בארגונים


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים | 7
נושא | אתיקה בארגונים תאריך התחלה | 21.09.2018 שעות | 08:00 - 16:00
מיקום הקורס | אפעל מרוכז, סוכות תאריך סיום | 30.09.2018 ימים בשבוע | א, ב, ג, ד, ה, ו
מחיר | 840
 
נושאי הלימוד:
- פיתוח מגמות בעולם הניהול העסקי
- דילמות אתיות בארגון - חברתיות, תרבותיות ועסקיות
- אתיקה ארגונית השפעתה על האקלים הארגוני
- עקרונות מוסר וצדק ויישומן במסגרת הארגונית
- מאפייני המנהל האתי - התנאים ליצירת תרבות ארגונית
- מודלים לבחינת האתיקה של קבלת החלטות התנהגותיות
- אחריות פלילית ואזרחית לעבירות בתחום האתיקה
- אתיקה מטריאלית מול אתיקה משפטית
  •  
מועדי הלימוד:
21.09.18 - (יום ו')- בין השעות 8.15-11.30                               27.09.18 – (יום ה' חוה"מ)- בין השעות 8.15-16.00
23.09.18 - (יום א'- ערב חג)- בין השעות 8.15-11.30                28.09.18 -  (יום ו')- בין השעות 8.15-11.30
25.09.18 - (יום ג'- חוה"מ)- בין השעות 8.15-16.00                  30.09.18  - (יום א'- ערב שמחת תורה)- בין השעות
26.09.18 - (יום ד'- חוה"מ)- בין השעות 8.15-16.00                                       8.15-11.30
 

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים