לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
חדש קורסים מרוכזים בקיץ.


אתיקה בארגונים


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים | 5
נושא | אתיקה בארגונים תאריך התחלה | 13.08.2017 שעות | 08:00 - 16:00
מיקום הקורס | חולון מרוכזים, קיץ תאריך סיום | 17.08.2017 ימים בשבוע | א, ב, ג, ד, ה
מחיר | 760
נושא | תאריך התחלה | 04.09.2017 שעות | 16:30 - 21:15
מיקום הקורס | חולון קורסי ערב וימי ו', בית האקדמאי תאריך סיום | 30.10.2017 ימים בשבוע | ב
מחיר | 760
 
נושאי הלימוד:
- פיתוח מגמות בעולם הניהול העסקי
- דילמות אתיות בארגון - חברתיות, תרבותיות ועסקיות
- אתיקה ארגונית השפעתה על האקלים הארגוני
- עקרונות מוסר וצדק ויישומן במסגרת הארגונית
- מאפייני המנהל האתי - התנאים ליצירת תרבות ארגונית
- מודלים לבחינת האתיקה של קבלת החלטות התנהגותיות
- אחריות פלילית ואזרחית לעבירות בתחום האתיקה
- אתיקה מטריאלית מול אתיקה משפטית

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים