לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
עריכה לשונית וכתיבה מנהלית


פרטי הקורס מרכז אקדמי | רמת אפעל מספר שעות | 100 מספר מפגשים |
מטרות הקורס
  • הכרת עקרונות הכתיבה והעריכה המינהלית
  • הקניית ידע ומיומנויות בכתיבה ועריכה מינהלית
     
נושאי הלימוד
  • השפה העברית על כל גווניה
  • עקרונות הכתיבה המינהלית
  • מבנה המכתב הרשמי ומאפייניו
  • העברת מידע, מסרים ודגשים בכתיבה המינהלית
  • עריכה לשונית ועדכונים בכתיבה מינהלית
  • סדנא היתנסותית בכתיבה המינהלית ובעריכה לשונית

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים