לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
חדש קורסים מרוכזים בקיץ.


אקסל למתקדמים


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים | 9
נושא | תאריך התחלה | 13.08.2017 שעות | 08:00 - 16:00
מיקום הקורס | חולון מרוכזים, קיץ תאריך סיום | 17.08.2017 ימים בשבוע | א, ב, ג, ד, ה
מחיר | 960
מטרות הקורס:
  • הקניית מיומנויות וידע לשימוש וביצוע בתוכנת EXCEL
     
נושאי הלימוד:
¨      חזרה על יסודות EXCEL
¨      הגנה על תחומים ואבטחת נתונים.
¨      עבודה עם תרשימים (גרפים)
¨      פונקציות מתקדמות: פיננסיות, סטטיסטיות, לוגיות ולוגית מקוננת, פונקצית טקסט,
¨      חתירה למטרה, תרחישים, היפר קישור ופעולות מאקרו.
¨      עיבודים מתקדמים לנתונים, פונקציות יבוא ויצוא, מיון וסינון הצגת נתונים.
 
 

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים