לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
הכשרת דירקטורים


פרטי הקורס מרכז אקדמי | רו"ח רויטל אביר פור מספר שעות | 60 מספר מפגשים | 9
נושא | הכשרת דירקטורים תאריך התחלה | 16.10.2018 שעות | 08:30 - 15:15
מיקום הקורס | רמת אפעל קורסי בוקר, סמינר אפעל תאריך סיום | 25.12.2018 ימים בשבוע | ג
מחיר | 3445

מטרות הקורס

 • הכרות מעמיקה עם עולם המשפט והנורמות העסקיות וכללי המשחק הניהוליים ויישומם בשטח
 • הקניית כלים משפטיים, עסקיים וכלכליים העומדים לרשות הדירקטור ו/או נושא משרה בכיר בחברה
 • הקניית מיומנויות וכלים הכרחיים לתפקודו של הדירקטור
    

נושאי הלימוד

 • הדירקטור והמערך הניהולי
 • הדירקטוריון ומאפייניו
 • ניהול ישיבות הדירקטוריון
 • סוגי התאגדויות בישראל ושינויים מבניים
 • שוק ההון בישראל - אפיקי השקעה ותשואות
 • קריאה וניתוח דוחו"ת כספיים והערכת שווי חברה
 • מעילות והונאות בארגון - בקרה וביקורת
 • ניהול סיכונים מנקודת ראותו של הדירקטור
 • מיומנויות אישיות: הפריצה לתפקידי ניהול בכירים וניהול קריירה

הצצה לקורס

 

תוכנית קורס הכשרת דירקטורים כוללת היבטים משפטיים של חוק החוברות החדש, חשיפה רחבה לשוק ההון, אפיקי השקעה אפשריים והשוואה להסדרים דומים בחו"ל, בעיקר בארה"ב. התוכנית מצטיינת בהיותה עדכנית ומתחדשת וכוללת את מיטב המרצים בתחום. התוכנית משלבת אירועים אקטואליים והתרחשויות המשפיעות על המשק ושוק ההון הישראלי, כמו פרשת ה"קו- אופ", הפרטת חברות ממשלתיות, מונופולים וכדומה.
מטרות ההכשרה:
עולם המשפט מהווה קובץ של נורמות עסקיות וניהוליות שכל מנהל חייב להכירן. מטרות ההכשרה לפרוש בפני המשתתפים את כללי המשחק הניהוליים שעולם המשפט מגדיר ומשפיע עליהם וכן ליישם כללי משחק אלו. הכלים המשפטיים, העסקיים והכלכליים העומדים היום לרשות הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים בחברה, מחייבים ידע רחב והבנה מעמיקה. קורס דירקטורים מקנה כלים הכרחיים לתפקודו של כל דירקטור.
 

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים