לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
עריכה לשונית


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 60 מספר מפגשים |

מטרות הקורס  

  • הכרות ועקרונות העריכה המינהלית.
  • מיומנויות לסגנונות תקשורת בינאישית.
  • הקניית ידע ומיומנויות בעריכה מינהלית.
 

נושאי הלימוד 

  • מבוא והכרות עם הכלים לעריכה לשונית
  • השפה העברית על כל גווניה
  • תקשורת-הגורמים המשתתפים בתהליך התקשורת
  • מבחר דרכי ניסוח וכללי ניסוח
  • עקרון סדר המילים במשפט ובפסקה
  • ניסוח מסמך רשמי בעבודה המשרדית
  • ניבים ומטבעות לשון
 
קצת שעשועי לשון- ללמידה מהנה:
 
באג במחשב- "שתיקת הקבצים"
 
משוגע ללחם- "פסיכופת"
 
לפלוני שש בנות -"ללא חשש שביעית וללא חשש עורלה"
 
בניו ערקו מהצבא- "אבי העורקים"
 
העכבר מחפש דירה- "מבקש מחילה"
 
עיתונאי גרוע- "כתבסטרופה"
 
קלמר- "בית הלורדים"

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים