לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
וורד למתקדמים


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים | 10
בין נושאי הלימוד:
- יסודות ומבנה מסך ה-WORD
- קיצורי דרך, עריכה ועיצוב מתקדמים  תמונות, וורד ארט ותיבת טקסט.
- תפריט אפשרויות והתאמה אישית של סרגלי הכלים.
- יצירת תבנית טקסט אוטומטי.
- יצירת סגנונות ובניית תוכן עניינים.
- טקסט אוטומטי וטפסים.
- תוספות למסמך - נוסחאות, כותרות, טפסים וכיוב'.
- קישור והיפר קישור בין תוכנות ומסמכים.

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים