לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
מינהל השלטון המקומי


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 60 מספר מפגשים | צרו קשר למידע נוסף

מטרות הקורס

 • היכרות עם מאפייני השלטון המקומי ופעילותו
 • השפעות מדיניות הממשלה על מינהל השלטון המקומי
 • נבחרי הציבוריות המקומית ותפקידם
 • הקניית ידע והבנה באיכות הפעילות של קברניטי השלטון המקומי
   

נושאי הלימוד

 • מינהל הציבורי המקומי - מבוא
 • הגדרות מינהל השלטון המקומי
 • מינהל השלטון המקומי מול פעילות המגזר הפרטי
 • הסיבות להתפתחות המנהל הציבורי והשלטון המקומי
 • הסקטור הציבורי בישראל
 • השפעת מדיניות הממשלה על שלטון המקומי
 • תיאוריות וגישות במינהל הציבורי-מקומי
 • תהליכי קביעת מדיניות השלטון המקומי
 • תהליכי הערכה למדיניות ציבורית
 • רפורמות במינהל הציבורי - מקומי
 • סוגיית האינטרס הציבורי
 • מטרות המינהל הציבורי-מקומי
 • המדינה כמעסיק ראשי של קברניטי השלטון המקומי
 • התמודדות המנהל הציבורי עם סביבה משתנית
 • מינהל השלטון המקומי ותושבי האזור

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים