מבוא לפסיכולוגיה


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 60 מספר מפגשים | צרו קשר למידע נוסף

מטרות הקורס

 • היכרות עם מהות הסוציולוגיה ומדעי החברה הנוספים
 • הכרת תיאוריות סוציולוגיות-חברתיות
   

נושאי הלימוד

 • תיאוריית התלות של פידלר
 • גישות ודעות קדומות
 • גישות לגבי תוקפנות
 • דיסוננס קוגנטיבי - תיאוריית חוסר האיזון ההכרתי
 • דעות קדומות וסטריאוטיפים
 • האישיות - תורשה או סביבה?
 • הבדלים בין המינים
 • היסטוריה של הפסיכולוגיה
 • הנחלת המורשת מדור לדור
 • התיאוריה התלת ממדית של רדין
 • התנהגות חברתית ואנטי חברתית
 • התפתחות מושג העצמי ודימוי עצמי
 • יצירת נורמות
 • יריבות בין קבוצות
 • מבוא לפסיכולוגיה חברתית
 • מהו קונפליקט וכיצד מתמודדים עם קונפליקט
 • מהי פסיכולוגיה חברתית והשפעה חברתית
 • מהי קבוצה
 • מיקוד שליטה
 • מנהיגות
 • מערכות יחסים
 • נורמות חברתיות וסטייה
 • עיבוד מידע חברתי
 • עמדות ושינוי עמדות
 • פסיכותרפיה
 • פסיכולוגיה ביולוגית
 • פסיכולוגיה בריאותית
 • פסיכולוגיה התפתחותית
 • פסיכולוגיה קלינית ובריאותית
 • פסיכותרפיה
 • צוות וקבוצה
 • קוגניציה, רגש, הנעה
 • ריבוד חברתי תת תרבות
 • תאוריות אישיות
 • תאוריות החיזוקים תהליך הלמידה
 • תאוריות של פגישה
 • תהליך הסקה סיבתית
 • תהליכי עיבוד מידע
 • תוקפנות - גורמים משפיעים
 • תוקפנות והתנהגות פרו-חברתית תאוריות וגורמים
 • תיאוריות החיזוקים
 • תיאוריות של פגישה - אינטראקציה
 • תיאוריית החיזוקים
 • תיאוריית השיוך - תהליכי הסקה סיבתית
 • תפיסות חברתיות
 • תקשורת בלתי מילולית
 • תקשורת, שפת גוף

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים