לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
מבוא לפסיכולוגיה חברתית


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 60 מספר מפגשים | 12
נושא | תאריך התחלה | 25.04.2018 שעות | 16:30 - 21:15
מיקום הקורס | חולון קורסי ערב וימי ו', בית האקדמאי תאריך סיום | 11.07.2018 ימים בשבוע | ד
מחיר | 1050
רציונל:
יכולת הפרט להשתלב בחברה הינה בעלת חשיבות להצלחה בכל תחומי החיים.
הפסיכולוגיה החברתית חושפת לתובנות עדכניות בהבנה, ניתוח ופרשנות של תהליכים חברתיים בהקשרים מגוונים, לצד מיומנויות מחקר בסיסיות, בנושאים של מושג ה"עצמי", רגשות, מעמד ומגדר, תמיכה חברתית, יחסים בינאישיים, חברויות ותהליכים תוך קבוצתיים ובין-קבוצתיים.
 
מטרות:
 • הכרת השפעתה של הפסיכולוגיה החברתית בסביבה על התנהגות הפרט,
מחשבותיו והרגשתו.
 • חשיפה לתיאוריות, מחקרים, רקע כללי וידע  מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, על התנהגויות, תפיסות ורגשות, ברמת היחיד, כפי שאלו מעוצבים בתוך הקשרים חברתיים.
 • הקניית מיומנויות, הלכה למעשה, להתנהגות בני האדם אל זולתם והשפעתם זה על זה.
 
 
בין נושאי הלימוד
 • הפסיכולוגיה אתמול והיום- תהליכים ושינויים.
 • מחקרים על התנהגות בעלי חיים והמסקנות לגבי בני האדם.
 • האדם הוא חיה חברתית- האישיות במבחן.
 • אישה, גבר ומה שביניהם- על זהות מינית ומגדר.
 • השפעת הפסיכולוגיה החברתית בסביבה על התנהגות הפרט, מחשבותיו והרגשתו.
 • תפיסות ורגשות, ברמת היחיד, כפי שבאים לידי ביטוי בהתערות הפרט בחברה, ביחסים הבינאישיים ובחברויות.
 • תהליכים תוך קבוצתיים ובין קבוצתיים.
 • הפסיכולוגיה ומקומה בישראל בימינו.
 
שיטת הלימוד:
 • הרצאות
 • סדנאות
 • סימולציות
CASE STUDY

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים