לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
ביטחון וטרור


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים | 10
מטרות הקורס
 • הכרת המושגים בטחון וטרור, תפיסת צרכי הביטחון, הכרת ההבדלים בין טרור לפשע, הכרת מוסדות ואישיים מתוך השירות הביון.
   
נושאי הלימוד
 • עיקרון הביטחון החברתי.
 • פילוסופים ותפיסתם את צרכי הביטחון החברתיים.
 • מהו טרור?
 • טרור או פשע
 • עליית הטרור בחברה המודרנית.
 • הקשר בין מלחמה וטרור
 • פרופיל פסיכולוגי: האדם שמאחורי חומר נפץ
 • תקשורת וטרור
 • טרור ככלי שרת בידי המדינות החזקות
 • החיזבאללה, למה הוא שייך? ניתוח ארגון הטרור ככלי בידי קבוצות קטנות
 • טרור כאמצעי שלום, האם קיים דבר כזה?
 • הפגנות אזרחים, שביתות סטודנטים
 • הומניזם וליברליזם נגד טרור : צבא, משטרה או שירותים חשאיים גישת מדינות המערב לטרור אינטרפול, הסכמים בינלאומיים ושרותי ביון

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים