לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
תקשורת, דוברות ויחסי ציבור


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | צרו קשר למידע נוסף מספר מפגשים | צרו קשר למידע נוסף

מטרות הקורס

 • הקניית כלים ומיומנויות להבנת הזירה התקשורתית
 • הקניית ידע מעמיק לאפשרויות השימוש היעיל באמצעי התקשורת
   

נושאי הלימוד

 • התפתחות ערוצי התקשורת והשפעתם על חיינו
 • כלים בתחום התקשורת ושימושם בארגון
 • הכרת הזירה התקשורתית מבחינה היסטורית-משפטית
 • מיומנויות להטמעת נושאים במדיה
 • התקשורת כמימד מוביל בפעילותם של ארגונים
 • תקשורת מגוייסת ומעומתת ואוטונומיה תרבותית
 • הכתיבה העיתונאית - ניתוח טקסטים
 • מיומנויות לאיסוף חומרים לתקשורת

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים