לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
ניהול ופילוסופיה - הלכה למעשה


פרטי הקורס מרכז אקדמי | ד"ר גדי רודובסקי מספר שעות | 50 מספר מפגשים | 7

מטרות הקורס

 • לפתוח צוהר לעולם הפילוסופיה היישומית ולקשר בינו לעולם הניהול.
 • לאפשר למנהל לפתח השקפת ניהול מתוך רפרטואר השקפות עולם מתחרות.
 • לאתגר מושגי יסוד בחשיבה הניהולית.
 • לבחון את הפער בין השקפת עולם אישית של מנהל לבין השקפת עולמו הארגונית.
 • לגבש השקפת עולם ניהולית מעשית המבוססת על השקפת עולם אישית וארגונית.
 • לבחון את מי באמת משרתים הערכים המוסכמים בשדה הניהולי ולאתגר אותם.
   

נושאי הלימוד

 • פילוסופיה יישומית- מהלכה למעשה.
 • מאפלטון עד ימינו- תפיסות קוטביות שונות של ניהול ומנהיגות.
 • ליבון מושגי יסוד בניהול ומנהיגות: ניהול, מנהל, כפיפים, חירות, שיעבוד, הנהגה, יעד וכו'.
 • החשיבה הניהולית- מהי וכיצד היא משתלבת בחיי המעשה.
 • זירות של מנהיגות: מנהיגות מכוונת תוצאות, מנהיגות מכוונת ערכים ומנהיגות מכוונת אהבה.
 • סגנונות ניהול ומנהיגות- בין המנהיג הטוב למנהיג הנכון.
 • השקפת עולם ניהולית- מהי , כיצד נבנית ואיך מיישמים בארגון.
 • זהות המנהל והמנהיג בארגון – משמעותו של חותם אישי.
 • בין רצון חופשי לצורך ארגוני – דילמות ניהוליות.
 • עולם המידות הטובות – המנהל כמנהיג וכאדם.
 • הפילוסופיה של המנהל במגזר הציבורי.

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים