לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
מבוא לכלכלה(התנהלות כלכלית)


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים | 10
 
מטרות הקורס:
 
Ø      רכישת מיומנויות לניהול תזרים מזומנים.
Ø      שליטה וניהול בהוצאות הבית/ הארגון וחשבון הבנק.
Ø      בחירת סדרי עדיפויות.
Ø      כלים יישומיים לצמצום ההוצאות וצרכנות נבונה.
 

בין הנושאים:

 

·         מושגי יסוד בכלכלה, מבוא לכלכלת המשפחה.
·         ארגז כלים להתנהלות כלכלית נכונה.
·         צרכנות נבונה וקבלת טיפים.
·         בנקאות ושוק ההון, משכנתאות ונדל"ן.
·         השוק הפיננסי ואמצעי הביטוח.
·         תלוש השכר ומרכיביו, היבטי מיסוי ומיצוי זכויות.
 
 
 

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים