לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
דיני מקרקעין - שינוי חקיקה


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 100 מספר מפגשים | צרו קשר למידע נוסף

מטרות הקורס

 • הכרת ההיבטים המשפטיים וההיסטוריים של הקניין במקרקעין
 • הקניית מיומנויות לפעילות בתחום המקרקעין
   

נושאי הלימוד

 • "זכות באיגוד מקרקעין", "מכירה", "פעולה ","שווי"
 • "מקרקעין" - משמעות משפטית
 • דיני המקרקעין בראי דיני הקניין - מאז ועד היום
 • ההגדרות "זכות במקרקעין"
 • הזכויות במקרקעין
 • החבות במס במכירת זכות במקרקעין ובפעולה באיגוד מקרקעין
 • היבטים חוזיים
 • היבטים משפטיים והיסטוריים של הקניין במקרקעין
 • המקרים שאינם מהווים מכירה החייבת במס
 • הפטורים ממס
 • הקשר בין מיסוי מקרקעין ופקודת מס הכנסה
 • השפעת המהפכה החוקתית על הקניין במקרקעין
 • זכות במקרקעין מכירה
 • חישוב מס שבח
 • יום הרכישה ושווי הרכישה
 • מבוא למס שבח ופקודת מס הכנסה
 • מושגים משפטיים
 • מיסוי איגודי מקרקעין
 • מיסוי דירת מגורים
 • מיסוי מקרקעין
 • מיסוי עסקאות מיוחדות
 • מיסוי עסקאות קומבינציה
 • מיסוי שינויי מבנה בחוק
 • מיקומו של מיסוי מקרקעין במסגרת המיסוי בישראל
 • מקרקעין ישראל - היבטי קניין וניהול
 • סקירת חוזים מקצועיים אחרונים
 • סקירת פסק דין עקרוניים אחרונים
 • עסקאות במקרקעין
 • עקרונות והגדרות בחוק מיסוי מקרקעין
 • פטורים
 • שווי מכירה ויום מכירה

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים