לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
אתיקה בניהול ואפקטיביות ארגונית


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים | צרו קשר למידע נוסף

מטרות הקורס

 • הבנת ההיבטים האתיים והמשפטיים בניהול
   

נושאי הלימוד

 • אחריות פלילית ואזרחית לעבירות
 • אי-ליגליזם בחברה הישראלית ובמנהל הציבורי
 • אימון ונאמנות
 • איסור העדפה
 • אתיקה בעבודה
 • אתיקה מטריאלית מול אתיקה משפטית
 • דיון בסוגיות של אתיקה משפטית
 • הגילוי הנאות
 • הגנת הפרטיות
 • התאמה לצורכי לקוח
 • התנאים ליצירת תרבות ארגונית אתית
 • חובת הזהירות
 • חוקיות המנהל
 • יעילות אתיקה
 • מאפייני המנהל האתי
 • ניגוד עניינים
 • ניתוח מגמות בעולם הניהול עיסקי
 • סודיות
 • עקרונות מוסר וצדק ויישומן במסגרת הארגונית
 • פרשנות ידיעות בתחום אתיקה והפרת אימונים
 • תום הלב, ההתקשרות ופרטיה
 • תמריצים, שכר ורווח

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים