לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
שוק ההון, חיסכון, פנסיה והפרטה


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 50 מספר מפגשים | צרו קשר למידע נוסף

מטרות הקורס

 • היכרות עם שוק ההון בארץ ובעולם
 • הכרת אפשרויות החיסכון והפנסיה
 • הכרת הגורמים המוסדיים הפועלים בתחום
   

נושאי הלימוד

 • חיסכון ופנסיה: שינוי חקיקה ותקנות אלטרנטיבות כדאיות והמלצות
 • קרנות פנסיה "חדשות", ותיקות קופות גמל ותוכניות ביטוח מנהלים
 • קופות גמל למרכיבים פנסיונים ולמרכיבים לא פנסיוניים
 • הפרטות (שינוי בעלות על ארגוניים ממשלתיים)
 • חברות ממשלתיות, רשויות וההבדלים ביניהם
 • הגורמים המוסדיים הפועלים בשוק: משרד האוצר, רשות ניירות ערך, הבורסה
 • מבוא לשוק ההון/חסכון ופנסיה, פיננסיים וניירות ערך
 • הבנקים ותפקידם בשוק ההון, מתן אשראי, ניהול קופות גמל ונאמנות
 • דמוקרטיזציה של שוקי ההון, המשקיע הקטן ובעלי ההון

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים