לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
איכות הסביבה


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 50 מספר מפגשים | 12
נושא | קורסים לגמול השתלמות תאריך התחלה | 28.11.2017 שעות | 17:00 - 20:15
מיקום הקורס | ראש העין, מכללת ראש העין - נווה אפק תאריך סיום | 06.03.2018 ימים בשבוע | ג
מחיר | 850

מטרות הקורס

  • הכרת הגורמים המשפיעים על איכות הסביבה, הכרת הגופים המטפלים באיכות הסביבה ומתן כלים לטיפול במפגעים, הכרת מיומנויות לתכנון סביבתי לשיפור איכות הסביבה.
     

נושאי הלימוד

  • המשבר הסביבתי הגלובלי, החקיקה בתחום איכות הסביבה, חוקי עזר, תנאים ברישוי, הגופים המופקדים על איכות הסביבה, מושגי יסוד, תקנים וחוקים, הטיפול בתקשורת באירועים הקשורים באיכות הסביבה.
 
מרכז אקדמי: עופר ניסים
 
https://www.youtube.com/watch?v=iUTtkb2J-Dk

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים