לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
תקשורת בין-אישית


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 40 מספר מפגשים |

מטרות הקורס

 • הבנת מהות התפיסה הבין-אישית
 • הקניית מיומנויות לתקשורת בין-אישית חיובית
   

נושאי הלימוד

 • תקשורת בין אישית מהי?
 • מרכיבי תקשורת בינאישית
 • הכרת מודלים של תקשורת בין אישית
 • ערוצי תקשורת
 • שפת גוף
 • האם יש לגוף שפה?
 • קריאת שפת הגוף ככלי מסייע
 • מסרים גלויים וסמויים
 • הבעת רגשות דרך שפת גוף
 • הקשבה פעילה
 • מיומנויות התקשורת הבינאישית: הקשבה, קבלה, פתיחות ומשוב
 • מהות התפיסה הבין-אישית
 • כיצד ההתקשרות הראשונית בילדות משפיעה על תקשורת זוגית
 • מחסומים בתקשורת
 • התגברות על מחסומים בתקשורת בין אישית
 • דימוי עצמי ותקשורת בין אישית
 • תקשורת אסרטיבית
 • איך נכון לומר? איך כדאי לומר?
 • האסרטיביות מלמדת כיצד לעמוד על זכויותיך ללא פגיעה באחרים
 • מודעות לסגנון אסרטיבי
 • רכישת כישרים אסרטיביים בסיסיים
 • אסרטיביות במשפחה, בעבודה ובחברה
 • השוני ב"שפות" של גברים ונשים
 • מתן וקבלת משוב
 • קבלת ומתן משוב אפקטיבי מסביבת העבודה כולה
 • ביקורת
 • תהליכי תקשורת בין אישית והגורמים המרכיבים אותה
 • העברת מסרים וקליטתם
 • עמדות והשפעתן על התקשורת
 • תקשורת בעבודה, במשפחה ובחברה

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים