לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
מבוא לסוציולוגיה


פרטי הקורס מרכז אקדמי | מספר שעות | 60 מספר מפגשים |
נושאי לימוד:
 
  • תרבות ארגונית ופוליטיקה ארגונית.
  • יסודות הארגון  המודרני, מאפייני ההתנהגות הארגונית ונורמות התנהגותיות.
  • עלייתו של הגורם האנושי במינהל, גישת יחסי האנוש בארגון , היחיד ומקומו בארגון.
  • מבנה הכוח בארגון, מרכיבי העוצמה, קבוצות לחץ, מעמד- עובדים וכפיפים, ציות וסמכות.
  • הצורך להשתייכות לארגון- רמת המעורבות , הלויאליות והמוטיבציה.
  • תהליכים פסיכולוגיים וחברתיים בארגונים, פעולות גיבוש והדאגה לפרט.
  • מבנה, תפקוד ודילמות יסוד בעבודת המטה בארגון.
  • השפעת התקשורת הפנים-ארגונית וחוץ-ארגונית על הארגון והתנהלותו.
 

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים