לקבלת מידע נוסף, נא מלא/י את פרטיך ונחזור אליך באופן אישי.
חדשות המכללה
הכשרת דרקטורים - מתקדם


פרטי הקורס מרכז אקדמי | רו"ח ומשפטנית רויטל אביר מספר שעות | 60 מספר מפגשים | לפרטים צור קשר
 
התכנית מיועדת להעשיר דירקטורים ויושבי-ראש בפועל של חברות ותאגידים ומועמדים לתפקיד היו"ר, ולבעלי תפקידים בכירים- לניהול יעיל, נכון ומאוזן של הדירקטוריון- למיקסום תועלת הדירקטוריון לעסקי החברה ועמידה בסטנדרטים החדשים הנדרשים כיום מיו"ר  דירקטוריון מבחינה ניהולית-עסקית ונורמטיבית.
התכנית מבוססת על החידושים בעבודת דירקטוריונים ויו"רים ומודלים חדשניים לניהול עבודת הדירקטוריון.
קהל היעד:
אקדמאים, חברי קרן-ידע, בוגרי קורס הכשרת דירקטורים בסיסי, מנהלים ובעלי תפקידים בארגונים במשק הציבורי.
 
בין נושאי הלימוד:
 • השלטון התאגידי- Corporate Governace– תפקידי יו"ר הדירקטוריון וקשרי גומלין עם הדירקטורים, ההנהלה ובעלי המניות.
 • מערכות יחסים בין המנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון.
 • בנייה אסטרטגית של מטרות החברה ויעדיה, דרכי יישום ובקרת הביצוע.
 • עבודת הדירקטוריון- מודלים לעבודה במליאה ובוועדות.
 • דירקטוריון מעורב לעומת דירקטוריון מתערב.
 • תהליך קבלת החלטות בדירקטוריון- נושאים תהליכיים ונקודתיים, ודאות ואי ודאות.
 • עבודת הדירקטוריון בתאגידים מיוחדים: קונצרנים, חברות ממשלתיות ועירוניות, עמותות, חברות משפחתיות, חברות ניהול וחברות רב-לאומיות.
 • ניהול ישיבות דירקטוריון- הכנה, גיבוש סדר היום, תהליך הישיבה, רישום פרוטוקול ומעקב.
 • ישיבות לבחינת דוחות כספיים, פיננסיים וניהוליים.
 • הכנת ישיבות והחלטות בנושאי מהות: עסקאות השקעה, שינויים מבניים ועסקאות בשוק ההון.
 • עבודת הדירקטוריון בתקופות לחץ- חקירות, כתבי אישום, תביעות.
 • בניית תכניות לייעול העבודה והממשקים בין הדירקטוריון וההנהלה.
בין המרצים :
רו"ח ומשפטנית רויטל אביר, עו"ד מיקי בן-דב, רו"ח קובי הוכמן.

הרשמה לקורס תאריכי פתיחת קורסים

© כל הזכויות שמורות למכללת הישגים 2013
גמול השתלמות - המכללה להישגים
 
תאריכי קורסים מוכרים לגמול השתלמות בסניפי המכללה להישגים